Hej alle.

 
 
Generalforsamling den 23/2 klokken 1300 på Saltværksvej.
 
Der vil være lidt mad efter generalforsamlingen så derfor ville det være rart med tilbagemeldinger på hvem der kommer, dette kan gives på gf@menziesklub.dk
 
Den endelige agenda vil blive sendt ud lige så snart de indkomne forslag er modtaget, dog senest 14 dage før GF. 
 
Indkomne forslag skal osse sendes på gf@menziesklub.dk
 
På valg er:
 
Næstformand.:
 
Kasserer.:
 
Best. Medlem (pladsen er forbeholdt en AMR)
 
Best. Medlem Hallen.: Her genopstiller FSO
 
Deltidsrep.: Her opstiller MAR
 
Deltidsrep.: Her genopstiller DEN
 
Best. Sup.: Her genopstiller RNI
 
Revisor.:
 
Revisor sup.:
 
Detter er den foreløbige kandidat liste, men alle er velkomne til at melde deres kandidatur eller om de genopstiller, dog igen senest 14 dage før gf og dette gøres osse på gf@menziesklub.dk
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen